KORT OPPSUMMERING AV SITUATIONEN I FUKUSHIMA, JAPAN

2013: APOKALYPSEN FORTSÄTTER i FUKUSHIMA, JAPAN March 2011 med 3 katastrofer:

JORDBÄVNING på 9.1, - utplånade TSUNAMI + KÄRNKRAFTHAVARI - Information hälls tillbaka,”..för att förhindra panik.”

Hela Japan förflyttades 2 meter, Byen Sendai 7 meter! Thernobyl var EN reactor - Fukushima är FYRA.

“THE ONGOING NUCLEAR CATASTROPHE IN JAPAN IS VERY SERIOUS, BUT IT IS PART OF A MUCH LARGER DRAMA. IN THE PAST, ONE WOULD HAVE SPOKEN OF AN ACT OF GOD’, WHICH IS JUST ANOTHER WAY OF SAYING THAT MANKIND IS NOT THE MASTER OF EVERYTHING. Bertrand Barré, AREVA

fredag 27. mai 2011

Statsminister Kan, hur känns det att vara dig?


TANKAR OMNu reser statsminister Kan ut i verden och bedyrar att dom gör alt dom kan för att bringa dom överopphättade reaktorerna under kontrol till januari nesta år, som är planen dom arbetar efter.

Samtidigt vet vi att fyra reaktorer lecker kontinuerligt. Det är spricker i inneslutningen, brensle lecker ned på betonggulvet, och vill leta sig genom och ner i grundvatnet. Det finns lecker som leder radioaktivt vatten ner till havet.  Varje dag stiger rök upp från reaktorerna, och från videoerna från Fukushima live cam, verkar det som om Tepco, i ly av mörkret, öppnar och slipper ut damp, för att forsöka undvika nya explotioner. Radioaktiv damp.
Det är att forsöka kontrollera utsleppen så att det sker mest mogleg förtunnad.
Det är vad jag tenker.
Och jag tenker att det måste vara alldeles underligt för Kan att prata om att stoppa utsläpp, att turister skal komma till Japan, marknadsföra Japansk mat och industri…
Han måste jo veta… Vad säger krispsykologien?  Fornekelsen blir stark. När sanningen blir så hård, blir det svårt att beretta den.

Men den senaste veckan har Japan erkännt  härsmelta i reaktor 1. Och några dar senare erkännde dom härsmelta i reaktor 2 och 3 också. Och IGJEN säger Kan att dom vågade inte beretta om det innan, för dom var redda att folk skulle få panik. Mens nu hade det redan hendt för lenge sen, och då blev inte folk så rädda…
Känns det betryggande?
Nej!
Man vill faktisk veta sanningen, men det får man inte. Härsmeltan tidfestar dom till att har hendt rett efter jordbävningen – dom kan even tidfästa det på timmen! Men i 2 månader har dom sagt att dom inte vet… even om alla har visst om det.


Samtidigt med att Kan är på G8 möte i Frankrike, så berettas om nya leckasjer, och om att regeringen vill frige detaljer på radioaktiva utslepp på en passande tidpunkt!

Vad är en passande tidpunkt?
Och vad är det som skall berettas sedan det måste göras på en bestemt tidpunkt? Hur illa är egentligen sanningen?

Vi vet den är illa, det är endå inte det viktigaste. Det viktigaste är att få veta vad man göra för att redda liv och helsa.

Regeringen anklagar Tepco för att inte ha talat om alt för dom. Men jag kjöper inte den. Statsminister Kan har utbildning inom fysik, och vet vad det handlar om.
Om du vore statsminister, ville du inte tycka at din fremste uppgift var att veta vad som hender med ditt land?

Kan, det känns rätt att du har avsagd dig din lönn. Men du kann inte med det tvåa dina händer.

Om man är statsminister och inte vet, är det fordi man inte vill ställa frågorna.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Feel welcome to leave a comment!