KORT OPPSUMMERING AV SITUATIONEN I FUKUSHIMA, JAPAN

2013: APOKALYPSEN FORTSÄTTER i FUKUSHIMA, JAPAN March 2011 med 3 katastrofer:

JORDBÄVNING på 9.1, - utplånade TSUNAMI + KÄRNKRAFTHAVARI - Information hälls tillbaka,”..för att förhindra panik.”

Hela Japan förflyttades 2 meter, Byen Sendai 7 meter! Thernobyl var EN reactor - Fukushima är FYRA.

“THE ONGOING NUCLEAR CATASTROPHE IN JAPAN IS VERY SERIOUS, BUT IT IS PART OF A MUCH LARGER DRAMA. IN THE PAST, ONE WOULD HAVE SPOKEN OF AN ACT OF GOD’, WHICH IS JUST ANOTHER WAY OF SAYING THAT MANKIND IS NOT THE MASTER OF EVERYTHING. Bertrand Barré, AREVA

mandag 14. november 2011

Coldicott and Gundersen: "Harmlös" Xenon gas är historians största utsläpp! - gir ökning i lungcancer (AUDIO)

Arnie Gundersen och Helen Caldicott

Helen Caldicott intervjuar Arnie Gundersen i sitt radioprogram: ”If You Love This Planet” för en update av situationen, 11.11.11.
Arnie Gundersen är – mer än Japan – den som informerar världen om vad som händer i den havererade atomanläggningen i Fukushima. Han är nuclear ingeniör och har arbetat i när 40 år på olika atomanläggningar – 70 stycken.

Om alt det radioaktiva vattnet på anläggningen: Räningen av vattnet som de gör nu, skulle föra till mindre radioaktivt vatten på plats. Men 400 TONN vatten läcker in på anläggningen VARJE DAG. Från grunnvatten, regn och spricker i byggningarna.

Om all rörupplägg (pipes) som finns där: Det finns otroliga mängder med rör… till radioaktivt vatten, till radioaktiv damp… Japan har sagt att rören kan inte klara av et stort skalv till eller en tsunami. Det vill då gå 38 timmar för en ny meltdown händer, och det som måtte vara igen av kärnan vill smälta.
Det finns nästan ingen plats alls att lagra mer vatten på. Och det vill fortsätta att öka med 400 tonn dagligen i månader och år framöver. (Så vad gör man? Jag minns de klagade på detta för månader sen – det var läcka från lagringstankerna, och de sa att det kunde rinna ut i havet. Sen blev det stillt. Kanske rinner det ut i havet, tänker jag – slik som med damp och gas. )

Mycket rör... Ipcdigital.com
Reaktor 1: De har satt ett tält över, vid hjälp av fjärstyrda robotar, för radioaktiviteten är så hög att man kan inte arbeta där. Radioaktiviteten går opp genom et slags tårn och ut i luften i stället för nära vid grunden. Utsläppen går genom filter som kan filtrera bort ca 90 % av stora partiklar. Men väldigt mycket är små partiklar. Filtrena stopper häller inte de flytande utsläppen. Dessutom så är det så att man tjänar inte mycket på att tunna ut radioaktiviteten – det går inte att utrota den på hundravis och tusenvis av år. Det blir som att spela ”waccamole” – ett amerikansk spel där man slår på det man ser.
Filterna måste lagras – intill man hittar hur man skall få bort bränslet som ligger nedsmälta på golvet. De blir veldigt radioaktiva, och fylda med cesium, strontium, cobolt 60 och plutonium. Det finnas pr i dag ingen teknologi för att ta bort nedsmältat bränsle. 

Reaktor 2 och 3: radioaktiv gas och damp läcker ständigt ut. Det skal inte göra det även om byggningen är sönder, och berättar att det finns spricker också i omslutningen.

Reaktor 4: byggningen är svårt skadad och kan kollapsa. De har gjort åtgärder för att stötta upp själva brukt bränslebassänget, men bygget är inte säkert. Skulle det rasa, måste folk evakuera! Det är ingen som vet vad som då vill hända, om bränsle skulle ligga öppet utöver – det har aldri händt. Men i en simuleringsövning lik detta bassänget, räknade man ut att 86 000 människor dog.

Cold shutdown: det är MENINGSLÖST att tala om att uppnå detta. Cold shutdown är en tillstand man söker att uppnå inne i reaktorkärnan,där man sänker temperaturen till under 100 grader för att brämsa kärnfysisk reaktion. Det kan nog hända att vattnet i reaktorerna kan komma ner i temperatur, men reatorkärnan, bränslet är jo inte där, den befinner sig på golvet (möjligt också segat ner i grunden –china syndrom) där det ligger som en hård pannkaka. Och DET ÄR MINST 100 TONN I VARJE REAKTOR.
Nedsmältad bränsle, Chernobyl, såkallad elefantfot. Källa:http://chernobyluk.tumblr.com

Mängd utslepp: Det är mindre utsläpp nu etter tältet över reaktor 1, innan var det 13 trillioner terabequerel – nu är det 10 trillioner terabequerel. Kanske ingen stor färtjänst.
Xenon 133 och cesium 137 är nobla gasar – i starten var utsläppen av xenon 133 det största i världens historia! Noble gasar finns inne i bränslet, inne i claddingen som utgör bränslestavarna. När claddingen smältar frigörs extrermt mycke gammastrålning . folk blev bombarderet med gammastrålar, som Noble gases, och det opptas i lungerna. Efter kort  omdannas det till iodine 137, till cryptome, till strontium.
Och detta är inte bare vid olyckor : ”rutinmässiga utsläpp” gör för sig vid alla nukleära reaktorer. Och då får man ”rutinmässig cancer sjukdomar!”.

Reaktor 4 har varit den största förorenaren, vid sitt brukat bänsla bassäng.  Reaktor 1-3 har drivits i 4,5 år, så det finns mycket plutonium dem. Det är det uranium blir till, plutonium. Talmolide barnen var förgiftad av plutonium. Och det har en halveringstid på 24 400 är…
Alla länder med en atomreaktor, har en potentiell bombfabrik.

Hot particles i USA: Det blir målats hot spots i USA med hög radioaktivitet. Seattle, Washington. Mark Kaltopfen skriver i en rapport att människor i april fick i sig 5-10 slika hot partickles pr dag. Luftfiltrar från bilar i Japan och US, samt skosnören från små barns sko i Japan, var svårt radioaktiva.
VI får sannheten fram i små biter i taget. Det är en stor katastrof som är downplayed. Också i USA. (Og också i Europa!)


Läs också "M.Kaltofen: Radioaktivitet sprids i luften" (VIDEO)  >>>Upprydning och evakuering: efter Chernobyl tog det russiska byråkratiet lite tid innan de kom i gång, men då uträttade de mycket och evakuerade människorna.
Japan har mer folk, men de bryr sig inte. Forfarande bor 300 000 barn fortsatt i Fukushima området! De skulle ha flyttat de til sör. Också kvinner, de gamla och de sjuka.

Barn på skolans lekplats
MAN KAN IKKE RYDDE OPP RADIOAKTIVITET! Man kan ta en bulldoser och grava veck översta jorden. Regnet leder så radioaktiviteten tillbaka till jorden igen. Höga doseringer har målats på lekplatser där man har tagit bort 5 cm av jorden. När man brinner denna jord, frigöras radioaktiviteten igen, den läggs på marken, regnet tilförar mer, radioaktiviteten akkumuleras i maten. 
Man kan inte städa det rent från en atomolycka. En atom olycka ändar aldrig. Radioaktiviteten vill finnas där i hundrar och tusen av år. England flyttade sina ut av London under Blitzkriget.   
Japanska barn går med sko och skosnören fulla av radioaktivitet. När dom har knytet skorna, tar de mat och puttar i munnen. Derav får de i sig radioaktivitet. Pluss att de andas in.

Det som är på jorda, det BLIR DÄR. Och radioaktiviteten koncentreras i maten.

MEN MAN KAN GÖRA NÅGOT SÅ DET INTE BLIR VÄRRE ÄN NÖDVENDIGT:
Inte blanda in fjorårets ris med årets, för att komma under gränsen radioaktivitet på tillåten ris. Är den farlig så är den farlig.
Inte brinna radioaktivt material, för då får man utsläppen i luften på nytt.
Brinningen och lecka från anläggningen, medför att också kloaken är högt radioaktivt. Den brukas vanligen till att bygga hus av, men det är inte tänkbart nu.  Man behöver en lösning på kloaken, men det finns inte. 50 hela fotbollstadium fulla av kloakslam – och ingen stans att ha det.
Till slutt, vad vill Arnie Gundersen si till USA’s president? 
Lägg ner alla Mark I reaktorer, den finns stor risk med de. Det finns 25 stycken i världen, många av de i USA.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Feel welcome to leave a comment!