KORT OPPSUMMERING AV SITUATIONEN I FUKUSHIMA, JAPAN

2013: APOKALYPSEN FORTSÄTTER i FUKUSHIMA, JAPAN March 2011 med 3 katastrofer:

JORDBÄVNING på 9.1, - utplånade TSUNAMI + KÄRNKRAFTHAVARI - Information hälls tillbaka,”..för att förhindra panik.”

Hela Japan förflyttades 2 meter, Byen Sendai 7 meter! Thernobyl var EN reactor - Fukushima är FYRA.

“THE ONGOING NUCLEAR CATASTROPHE IN JAPAN IS VERY SERIOUS, BUT IT IS PART OF A MUCH LARGER DRAMA. IN THE PAST, ONE WOULD HAVE SPOKEN OF AN ACT OF GOD’, WHICH IS JUST ANOTHER WAY OF SAYING THAT MANKIND IS NOT THE MASTER OF EVERYTHING. Bertrand Barré, AREVA

lørdag 28. mai 2011

Det kan hända att dagen kommer då vi inte kann leva i Japan – radioaktivitet kommer att fortsätta strömma ut i långa tider


Avskrift av Intervju med Ichiro Ozawa, i Wall Street Journal av Yuka Hayashi and Toko Sekiguchi, May 26, 2011:


Källa: Huffington Post
Ichiro Ozawa är en ledande politiker i Japan.
[...] En dag vill vi kanske inta kunna leva I Japan. Det finns en möjlighet att kärnkraftverket igen kan komma i tillstånd av kritikalitet (reach the state of criticality).
(Som jag forstår det, betyder det att den kärnfysiska processen startar upp igen den på egen hand. Min anm.)
Om den exploderar, det är en stor fråga. Dom slipper ut radioaktivitet i den hensikten att undvika att reaktorerna exploderar. Så på det sättet, är det ännu värre än att la kärnkraftverket explodera. Den radioaktiva strålningen från reaktorerna kommer att pågå över en mycket lång period. Den här saken rör sig inte om pengar, men om liv eller död för det Japanska folket. Om Japan inte kan räddas, så är det Japanska folket färdiga. Vi kan alltid trycka pengar. Men i sista hand vill det vara folket som måste bära bördan. Regeringen måste vara fast beslutna att sätta stopp för radioaktiv förorening oavsett vad som krävs, pengar eller annat. Den japanska folket måste förstå situationen. [...]
                                                                                                                                   Källa: Enenews


Bild på kritikalitet, eller fission. Många experter hävdar att det pågår en delvis fission vid Fukushima – och att man ser bevis för det i flera av dom radioaktiva stoffer som upptäckts, som bara uppstår som et resultat av en slik process.

Källa: atropos.as.arizona.edu

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Feel welcome to leave a comment!