KORT OPPSUMMERING AV SITUATIONEN I FUKUSHIMA, JAPAN

2013: APOKALYPSEN FORTSÄTTER i FUKUSHIMA, JAPAN March 2011 med 3 katastrofer:

JORDBÄVNING på 9.1, - utplånade TSUNAMI + KÄRNKRAFTHAVARI - Information hälls tillbaka,”..för att förhindra panik.”

Hela Japan förflyttades 2 meter, Byen Sendai 7 meter! Thernobyl var EN reactor - Fukushima är FYRA.

“THE ONGOING NUCLEAR CATASTROPHE IN JAPAN IS VERY SERIOUS, BUT IT IS PART OF A MUCH LARGER DRAMA. IN THE PAST, ONE WOULD HAVE SPOKEN OF AN ACT OF GOD’, WHICH IS JUST ANOTHER WAY OF SAYING THAT MANKIND IS NOT THE MASTER OF EVERYTHING. Bertrand Barré, AREVA

fredag 20. mai 2011

ATOM THRILLER: VAD OM HÄRSMÄLTAN I FUKUSHIMA INTE STOPPAR I TID?Redan 17. mars kunde vi höra Paul Gunter beretta om tre reaktorer i härsmelta modus (meltdown modus). Tre reaktor eksplosioner.  To av containment systems är forstörda, reaktor 3’s inneslutningar kan vara spruckit.
( I dag vet vi att det är sprickor och leckasje i båda reaktor 1, 2 och 3).

Videre i sin klara analys fremhäver han sin oro över mängden radioaktivt avfall – Det finns mer radioaktivt material på Fukushima än i Chernobyl.
Chernobyl var en reaktor. PÅ Fukushima finnas 6, och dess forutom har alla 6 reaktorer stora mengder begagnat bränsla förvarad i basseng på toppen i varje reaktor. Dessa basseng har ingen annan förvaring åvanpå än selva taket, som jo är blåst bort av explotion i 3 av byggningerna.
I reaktor 4 hade dom tatt ut alt brenslet i reaktoren och lagt det i bassenget.

Bekymret är att om dom inte får genopprättat elforsyningen och dermed kylningen til annleggningen, så kan man få en härsmälta i alla 6 reaktorer.

Zirconium finnas runt brenslet. När brenslet, som är som pellets, smältar, så kan det antända zirconiumet. Om du pulveriserar zirconium, så får du det som finnas i glödlampor. Zirconium är också brukt i högexplosivar. I metallform är det en mycket stärk överförare av värme. När den antändas, vill den bränna voldsamt, och stora mänger hydrogen och oxygen vil utväcklas. Om du så har vatten på, separeras hydrogen och oxygen, och det uppstår en högt ekplosiv omgivning.

För konsekvenserna för en kedjereaktion (chain reaction), inte bara i reaktor brenslet i en reaktor, men i den nästa reaktoren, och den nästa reaktoren, och i alla 6 reaktorerna, vil vinden vara helt avgörande. Vinden vill frakta med sig enorma mänger med dödlig radioaktivität. Radioaktivitet som gör en sjuk. Konsekvensene er ofattbara, inte bara omiddelbart i händelseögonblicket, men efterhand som denne skyen vill forflytta seg globalt.

                                                                                *********

Inte hade man vel trodd man skulle komma till att forsöka lära sig fysik på det här sättet, men man måste forsöka för att forstå vad som händer.

Nuclear chain reaction forklaras via google translate på det här viset:

Fission kedjereaktioner uppstår på grund av växelverkan mellan neutroner och klyvbara isotoper. Kedjereaktionen kräver både utsläpp av neutroner från klyvbara isotoper som genomgår fission och den efterföljande absorptionen av vissa av dessa neutroner i klyvbara isotoper. När en atom genomgår kärnklyvning, skjuts några neutroner ut från reaktionen. Dessa fria neutroner kommer då att samverka med det omgivande mediet, och om mer klyvbart bränsle är  närvarande, kan vissa att absorberas och orsaka mer fissioner. Således upprepas cykeln för att ge en reaktion som är självgående.

Foto:chm.bris.ac.uk
                                     
Och 23. mars säger Tepco att neutron stråla har sätts 13 gånger i Fukushima, och att det kan vara beviset på att uranium och plutonium som leckar från reaktorerna och från dom begagnade brensle bassengerna, har frigjort neutron stråler genom fission. (Kyodonews, 23.3.2011)


Paul Günter är Direktör av Beyond Nuclear, en ledande talesman i frågor om kärnreaktorer, olyckor och säkerhetsfrågor. Han fungerar som
vakthund över US Nuclear Regulatory Commission och kärnkraftsindustrin.  Han mottog 2008 Jane Bagley Lehman Award, från Tides Foundation for för sitt aktiva arbete innan miljö, kärnkraft och klimatfrågan.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Feel welcome to leave a comment!