KORT OPPSUMMERING AV SITUATIONEN I FUKUSHIMA, JAPAN

2013: APOKALYPSEN FORTSÄTTER i FUKUSHIMA, JAPAN March 2011 med 3 katastrofer:

JORDBÄVNING på 9.1, - utplånade TSUNAMI + KÄRNKRAFTHAVARI - Information hälls tillbaka,”..för att förhindra panik.”

Hela Japan förflyttades 2 meter, Byen Sendai 7 meter! Thernobyl var EN reactor - Fukushima är FYRA.

“THE ONGOING NUCLEAR CATASTROPHE IN JAPAN IS VERY SERIOUS, BUT IT IS PART OF A MUCH LARGER DRAMA. IN THE PAST, ONE WOULD HAVE SPOKEN OF AN ACT OF GOD’, WHICH IS JUST ANOTHER WAY OF SAYING THAT MANKIND IS NOT THE MASTER OF EVERYTHING. Bertrand Barré, AREVA

mandag 23. mai 2011

Japan ursäktar överfor värden - Mellan 370000 og 630000 terabecquerels utsluppet till luft från Fukushima så långt, 12 April!


Skriven 12. April, 2011

NISA, som är det kärnfysiska tillsynsorgan i Japan, säger att mellan 370 000 och 630 000 terabecquerels av radioaktivt material har blivit sluppit ut i luften från reaktor 1-3 på anläggningen. I tillegg kommer alt utsläpp i havet. Det ryker kontinuerlig av alle fyra reaktorerna.
Nordiske media måste däcka den här saken ordentligt.

Level 7 ulykker på den internationale Nuclear Event Scale till-svarar ett faktiskt utsläpp i miljöet av radioaktivt material  tillsvarande mer enn titusenvis av terabecquerels av radioaktivt jod-131. En terabecquerel betyr 1 billion becquerel. 
Ill.: WikipediaI Chernobyl är fortsatt 30 km runt atomanläggningen ubeboelig og en spökstad - den olyckan omfattade EN reaktor. I Fukushima er fyra reaktorer ute av kontroll - Japan måste evakuera osäkra områden nu! 

Chief Cabinet Sekretær Yukio Edano säger att regjeringen ''Beklagar til Fukushimabeboerna, det japanska folket og det internationella samhället ''över den kärnfysiska katastrofen förorsakat av den massive 11 mars jordskalvet och tsunami.

Operatören av anläggningen, Tokyo Electric Power Co (Tepco) tilböd också en ursäkt till publikum for att dom fortsatt inte klarar att stoppa strålningslekkasjen, och pekar på mögligheten för att dom totala utsläppen av radioaktiva stoffer vill kunna till slut övergå Chernobyl händelsen.

Källa:
http://english.kyodonews.jp/news/2011/04/84888.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Feel welcome to leave a comment!