KORT OPPSUMMERING AV SITUATIONEN I FUKUSHIMA, JAPAN

2013: APOKALYPSEN FORTSÄTTER i FUKUSHIMA, JAPAN March 2011 med 3 katastrofer:

JORDBÄVNING på 9.1, - utplånade TSUNAMI + KÄRNKRAFTHAVARI - Information hälls tillbaka,”..för att förhindra panik.”

Hela Japan förflyttades 2 meter, Byen Sendai 7 meter! Thernobyl var EN reactor - Fukushima är FYRA.

“THE ONGOING NUCLEAR CATASTROPHE IN JAPAN IS VERY SERIOUS, BUT IT IS PART OF A MUCH LARGER DRAMA. IN THE PAST, ONE WOULD HAVE SPOKEN OF AN ACT OF GOD’, WHICH IS JUST ANOTHER WAY OF SAYING THAT MANKIND IS NOT THE MASTER OF EVERYTHING. Bertrand Barré, AREVA

torsdag 25. august 2011

USA – skalvet i 1811 i New MadridDet finnas ett område centralt i USA som är en jordbävningszon, men det är länge sen det har varit alvarliga skalv där.
Området ligger på gränsområdet mellan Arkansas, Missouri, Tennessee, Kentucky och Illinois, och kallas New Madrid.
Om jordbävningen i NEW MADRID i 1811 segas det:

– Jorden liftade sig så att Mississippi började rinna baklänges. Och dom såg:
-       Bizzarra flackande ljusglimtar
-       Geysirar av sand
-       Skyar av sulfa som kom upp genom jorden
-       Endast detta första skalv frigjorde mer energi än 1000 atombomber – sen kom det två mer skalv.

Man antar att dom fyra skalven som har varit här, målade 8.0 på skalaen. Alla kom i en tre månaders period, mellan dec 1811 och febr 1812. 
Det är därför att centrale USA (och östra USA ) ligger mitt på en tektonisk platta och inte i en sköt, att skalven blir så förödande- på ett slikt sätt att ett stort område gungar, och mycket stora områden blir berörda.
Men New Madrid området är utsatt derför att det dypt nede finnas gamla ”sår och rifter” efter att en oppspricking startat för millioner av år sen, men så har blivit avbruten.

Andra skalv i området har varit:’
-       6.6 i 1895 – Charleston, Missouri
-       5.4 i 1968 – Dale, Illinois ( kändes i 23 stater)
-         
Hela Oslofjorden upp til og med Mjøsa er också en slik aborterad riftzon.

Och båda i New Madrids och i Oslo förventas det att komma stora skalv- men man vet inte när. Och ”stora” skalv i Oslo, är såklart inte så kraftiga som ”stora” I New Madrid, men i storleksorden 5.5
.

                      http://en.wikipedia.org/wiki/New_Madrid_Seismic_Zone


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Feel welcome to leave a comment!