KORT OPPSUMMERING AV SITUATIONEN I FUKUSHIMA, JAPAN

2013: APOKALYPSEN FORTSÄTTER i FUKUSHIMA, JAPAN March 2011 med 3 katastrofer:

JORDBÄVNING på 9.1, - utplånade TSUNAMI + KÄRNKRAFTHAVARI - Information hälls tillbaka,”..för att förhindra panik.”

Hela Japan förflyttades 2 meter, Byen Sendai 7 meter! Thernobyl var EN reactor - Fukushima är FYRA.

“THE ONGOING NUCLEAR CATASTROPHE IN JAPAN IS VERY SERIOUS, BUT IT IS PART OF A MUCH LARGER DRAMA. IN THE PAST, ONE WOULD HAVE SPOKEN OF AN ACT OF GOD’, WHICH IS JUST ANOTHER WAY OF SAYING THAT MANKIND IS NOT THE MASTER OF EVERYTHING. Bertrand Barré, AREVA

torsdag 19. april 2012

Varnar för världskatastrof 86 x värre än Chernobyl! (VIDEO)

I över ett år har man visst om det, men inte många offentliga personer har talat högt om det. 
Japans tidligare ambassadör i Sveits, Mitsuhei Murata, uttalar att om reaktor 4 kollapsar, något som många tjänstemän fryktar, vill världen stå överför en världskatastrof som är hela 86 gånger större än Chernobyl. 
Reaktor 4 utgör 10 gånger så mycket cacium 137 som Chernobyl. Dette vil ütgöra så stor radioaktivitet att man må evakuera hela anläggningen. Därmed vill mängden av utslipp komma upp i 86 gånger så mycket.


En annan sak är Fukushima Danii som ligger ett stekast i från - man kan också där få problem med att upphålla sig på anläggnignen pga hög radioaktivitet. 
Da kan man plussa på utsleppen från de här reaktorer och bränslebasseng också...


En hel värld med kunniga politiker och experter har varit förlamade utan att göra något med saken. Det finns inget de kan göra för att hindra det i att ske. Men de kan förbereda sina länder på eventuella kristiltak inan hälsa, medisintillverkan, ernäring och så vidare. OCH - de kan lägga press på och hjälpa Japan att börja evakuera NÅ! 
VAKNA!


I USA finns ett tjugotal reaktorer som är presis lika som I Fukushima, med bränslebassängen som utgör det största radioaktiva utsläppen,plasserad på toppen av byggnaden, utan annat skydd än bygningen själv.


Hur står det till med svenska reaktorer? Om elforsyningen ryker, har man batterier som går några få timmar, sen en generator som går igang. Får man inte tilförsel av bränsle till dessa, eller de stannar av andra orsaker, får man härsmälta som i Fukushima och problem med kylningen som måste pågå i år, även om reaktorna slås av.


Om Fukushimas skakka reaktorbygnad går omkull i nästa jordbävning - så vill  vår värld förändras.


Det är inte fel att vara förberädd. kolla för exempel 
- checklistorna på "Din säkerhet.se" om vad du bör lagra av mat och utstyr.


. Tjata på dina lokalpolitiker -vad gör de för att bergränsa skador som det vill medföra för Sverige och Europa vid en evenuell katastrofolycka? Har de satt sig in i vad det vill säga?
Hur många toppar i samhället förbereder för sig och sina? Borde inte alla få samma nformation? Men de måste vel inte skapa frykt!!!!
DON'T BE SCARED - BE PREPARED!
(VAR INTE RÄDD - VAR FÖRBERÄDT)


Kolla också: Är det rett att GPS-övervaka barn?
                           Att vara förberädd


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Feel welcome to leave a comment!