KORT OPPSUMMERING AV SITUATIONEN I FUKUSHIMA, JAPAN

2013: APOKALYPSEN FORTSÄTTER i FUKUSHIMA, JAPAN March 2011 med 3 katastrofer:

JORDBÄVNING på 9.1, - utplånade TSUNAMI + KÄRNKRAFTHAVARI - Information hälls tillbaka,”..för att förhindra panik.”

Hela Japan förflyttades 2 meter, Byen Sendai 7 meter! Thernobyl var EN reactor - Fukushima är FYRA.

“THE ONGOING NUCLEAR CATASTROPHE IN JAPAN IS VERY SERIOUS, BUT IT IS PART OF A MUCH LARGER DRAMA. IN THE PAST, ONE WOULD HAVE SPOKEN OF AN ACT OF GOD’, WHICH IS JUST ANOTHER WAY OF SAYING THAT MANKIND IS NOT THE MASTER OF EVERYTHING. Bertrand Barré, AREVA

torsdag 3. november 2011

Orsak till att USA är specielt utsatt för radioaktivitet från Fukushima

Stormsurf visar hur jet strömmarna går från Japan och östover mot USA. Radioaktiviteten spredte sig snabbt över hela nordliga halvklotet, der den nådde Nord America 15. mars och Europa 22.mars.
De första utsleppen startade troligen rett efter jordbevningen, och innan tsunamien, 11.mars, 06.00.
Utrsleppen kom från de skadade reaktorerna och från spent fuel pool, brukt brensle basseng.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Feel welcome to leave a comment!