KORT OPPSUMMERING AV SITUATIONEN I FUKUSHIMA, JAPAN

2013: APOKALYPSEN FORTSÄTTER i FUKUSHIMA, JAPAN March 2011 med 3 katastrofer:

JORDBÄVNING på 9.1, - utplånade TSUNAMI + KÄRNKRAFTHAVARI - Information hälls tillbaka,”..för att förhindra panik.”

Hela Japan förflyttades 2 meter, Byen Sendai 7 meter! Thernobyl var EN reactor - Fukushima är FYRA.

“THE ONGOING NUCLEAR CATASTROPHE IN JAPAN IS VERY SERIOUS, BUT IT IS PART OF A MUCH LARGER DRAMA. IN THE PAST, ONE WOULD HAVE SPOKEN OF AN ACT OF GOD’, WHICH IS JUST ANOTHER WAY OF SAYING THAT MANKIND IS NOT THE MASTER OF EVERYTHING. Bertrand Barré, AREVA

tirsdag 10. juli 2012

VI MÅSTE LYSSNA TILL FORSKARES VARNNGAR! (VIDEO)


Jag är glad för den här rapporten. Den underbygger det Greenpeace skrev i sin uppsummering i februari 2012.

LES DEN HÄR>>>

Hade man lyssnat till varningar från vetenskapsmen och forskare helt från 10-20 år tillbaka i tid, hade de byggat en tide wall stor nog till att tsunamin inte hade gått över och in på kärnkraftanläggningen, och förorsakad den enorma katastrofen som trugar vår värld.

Att inte lyssna till varningar låter känd, tycker jag. Stresstestingen gjort på Europas kärnkraftanläggningar visade många fel och brister som MÅSTE omhändertas. 

Nyligen kom också en varning från svenska Strålskyddsmyndigheten:

"Senaste tidens händelser i bland annat Japan är ett tydligt exempel på hur man aktivt måste samverka för att stärka samhällets krisberedskapsför-måga, säger Martin Anteskog, handläggare på MSB.”


”MYCKET BRISTFÄLLIG FÖRMÅGA” innebär att samhället står i det närmaste oförberedt”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att följa upp och utvärdera krisberedskapen i Sverige och bedöma om vidtagna åtgärder för att förbättra krisberedskapen har fått önskad effekt.

En svår isstorm skulle innebära allvarliga störningar i framförallt elförsörjning, elektroniska kommunikationer och transporter. Som vi ser är inte Sverige bra nog rustad för detta. 

Vi vet nu hur viktigt det är för en kärnkraftanläggning att upprätthålla en stabil elforsörjning - så vad gör svenska myndigheter med detta? Vad gör Europa?

Vad är det som styr oss människor och varför kan vi inte ta bestämmelser som kan förhindra STORA, REELLA TRUGSMÅL som trugar hela MÄNNISKOHETENS och vår jords existens?


TÄNK ÖVER DET.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Feel welcome to leave a comment!